Wednesday, January 18, 2006

सारे तिचेच होते

सारे तिचेच होते
सारे तिच्याचसाठी
हे चन्द्र सुर्य तारे होते तिच्याच पाठी
आम्हीही त्यात होतो
खोटे कशास बोला
त्याचीच ही कपाळी बारिक एक आठी
कविवर्य विन्दा करंदिकर

1 comment:

Jupiter said...

बहुत बढीया ।